MAGYARUL 

Adverts

Az alábbi, egyszerűsített felszámolás alatt lévő társaságok esetében a Cstv. 63/B § (1) bekezdése alapján felhívjuk a T. Hitelezőket, illetve bármely személyt, hogy amennyiben a következő társaságok esetében hitelt érdemlően tudomásuk van azok ingatlan-, vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt a felszámolónak a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül jelentsék be.

  • PATI '99 Bt. „f.a.”
    8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 13. I/6.
    Cégjegyzék-szám: 20 06 03545
    Felszámolás kezdete: 2013. július 5.
    Felhívás megjelenésének ideje: 2018. április 16.